123-996-74

แนะนำ เทคนิคลดค่าครองชีพ
ทุกครั้ง ที่ ซื้อ ของจาก marketplace อย่าลืม กดรับคูปอง และเช็คโปรโมชั่น บัตรเครดิต ก่อน กดจ่ายเงินทุกครั้ง

กดรับ คูปอง

เงินประกันสังคม "ขอรับคืนได้" โดนหักทุกเดือน เช็คสิทธิ์ทำอะไรได้บ้าง สิ่งรอบตัวที่น่ารู้ รุตสายฮา


เงินประกันสังคม ขอรับคืนได้ รู้ไว้ก่อนเสียเงินก้อนโต

ปัจจุบัน มีระเบียบสำนักงานประกันสังคมที่ระบุว่า หากนายจ้างหรือผู้ประกันตน ส่งเงินสบทบเกินจำนวนที่ต้องส่ง สามารถขอรับเงินคืนได้ และหนึ่งในกรณีที่จะขอรับเงินคืนก็คือ

การที่ผู้ประกันตนทำงานกับนายจ้างหล า ยรายนั่นเอง รายละเอียดติดต ามได้จากบทความเรื่อง นายจ้าง ผู้ประกันตน นำส่งเงินสมทบไว้เกินจำนวนที่ต้องจ่าย ขอคืนได้

สำหรับคนที่ทำงานประจำ ทำงานบริษัท ทำงานโรงงาน ส่วน มากจะมีประกันสังคมให้อยู่แล้วและเราจะต้องจ่ายทุกเดือน โดยจากเงินเดือนของเราเองจะโดนบริษัทหักไปจ่ายให้อัตโนมัติเลย

ประมาณ 5 เปอร์เซน ต ามแต่เงินเดือนของแต่ละคน แต่ก็สูงสุดไม่เกิน 750 บาท/เดือน บางคนจ่าย ๆ ไปโดยที่ไม่รู้เลยว่าเงินส่วนนั้นใช้ทำอะไรได้บ้าง เขากันไว้สำหรับทำอะไรบ้าง

เงินประกันสังคมที่เราจ่าย ๆ กันไปทุกเดือนนั้น เป็นการประกันตนแบบภ า ค บั ง คั บ พนักงานบริษัท พนักงานประจำทุกคนจะต้องทำ ถือเป็นเงินออมในตัวอีกด้วย ซึ่งจะถูกหักไปเลย 5เปอร์เซน ของเงินเดือน

จะเอาไว้ใช้เป็นเงินตอนที่เราเจอปัญหาเช่น ได้รับ อุ บั ติ เ ห ตุ เ จ็ บ ป่ ว ย ไ ข้ ไม่สบาย พิ ก า ร และ เ สี ย

ชี วิ ต รวมถึงกรณีการ ค ล อ ดบุ ต ร ช ร าภ า พ และการว่างเงินอีกด้วยนะ ไม่ต้องคิดเสียดายเงินส่วนนี้ตอนจ่ายเพราะหากเกิดเ ห ตุ ฉุ ก เ ฉิ นขึ้น มานั้น เรายังใช้ประกันสังคมเป็น ตัว ช่ ว ยได้นั่นเอง
เงินประกันสังคมนั้นลูกจ้างจ่ายเพียง 1 ใน 3 ส่วนเท่านั้น ซึ่งในประกันสังคมมีด้วยกัน 3 ฝ่ายที่จะต้องรับผิดชอบสมทบเงินเข้ากองทุน มีดังนี้
1 รั ฐ บ า ล

2 นายจ้าง

3 ลูกค้า

โดยลูกจ้างนั้นจะได้จ่ายเงินเข้ากองทุนประกันสังคมเพียง 5เปอร์เซน ของเงินเดือนเท่านั้น ส่วนรัฐบาลก็ช่วยอีกส่วน ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มมากทีเดียว โดยเงินประกันสังคมนั้นก็จะแบ่งออ กเป็น 75 บาท สำหรับเอาไว้ใช้กรณีว่างงาน ใครตกงาน ว่างงานไปขอเงินส่วนนี้คืนได้ ต่อไปอีก 450 บาท จะเป็นเงินออมเอาไว้ใช้

ตอนอายุ 55 ปี เงิน 750 บาท ที่เราโดนหักไปเข้าประกันสังคมนั้นจะเป็นแบ่งออ กไปอีก 225 บาท เอาไว้เผื่อย า มเจ็ บป่ ว ย มีเห ตุให้ต้องเข้ารั ก ษ าตัวที่โ รง พย าบาล กรณี พิ ก า ร กรณีเ สี ยชี วิ ต หากคุณไม่ใช้สิทธิ์มันก็จะหายไป

การขอคืนเงินจากประกันสังคม เมื่ออายุครบ 55 ปี

1 หากจ่ายเงินประกันสังคมไม่ครบ 1 ปี จะได้คืนเป็นเงินก้อนแบบบำเหน็จช ร า ภ า พ เช่น คุณจ่าย 750 บาทไปกี่เดือนก็เอาไปคูณ ได้เท่าไหร่แล้วก็เอาไปหัก

450 บาทที่เป็นเงินออม เราต้องใช้ส่วนของเงินออมนี้มาคูณ เช่น จ่ายไป 10 เดือน ก็เอา 450 x 10 = 4,500 บาท นั่นเอง

2 กรณีที่จ่ายครบ 1 ปี แต่ว่าไม่ถึง 15 ปี ก็จะได้เงินก้อนบำเหน็จเช่นกัน แต่ก็จะได้มากกว่าข้อแรก ซึ่งจะได้ส่วนที่นายจ้างสมทบด้วย เช่น จ่าย 750 บาท 7 ปี

84เดือน พออายุครบ 55 ปี ก็เอาส่วนที่เราจ่าย + 450 ส่วนนายจ้างจ่าย x 84 เดือน ก็จะออ กมาเป็นเงิน 75,600 บาท เป็นต้น

3 กรณีที่จ่าย 15 ปีขึ้นไปก็จะได้รับเงินเป็นรายเดือน ซึ่งจะเรียกว่าบำนาญช ร าภ า พ ซึ่งก็จะมีการคำนวณด้วยกัน 2 กรณี

1 กรณีที่จ่ายครบ 15 ปี พอ ดี ก็จะได้รับรายเดือน 20เปอร์เซน ของเฉลี่ยเงินเดือน 60 เดือนสุดท้าย เช่น 60 เดือนสุดท้ายเฉลี่ยออ กมาแล้วได้ 15,000 บาท ก็จะได้ 20เปอร์เซน คือ 3,000 บาท/เดือน นั่นเองไปตลอ ดชีวิต

2 กรณีนี้เป็นการจ่ายเงินสมทบประกันสังคมมากกว่า 15 ปี ซึ่งจะได้รับโบนัสเพิ่ม 1.5เปอร์เซนของเงินเดือน 60 เดือนสุดท้าย หากครบปี เช่น จ่ายครบ 20 ปีก็จะ

ได้ต่อเดือน 20เปอร์เซน ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือน + 1.5เปอร์เซน ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือน x 5 ปี จ่าย 20 ปี เกินจากที่กำหนดขั้นต่ำมา 5 ปี ยกตัวอย่

างเฉลี่ยเงินเดือน 60 เดือนสุดท้าย = 15,000 บาท

จะได้รายเดือนเป็น 20เปอร์เซน x 15,000 บาท = 3,000 บาท + 1.5เปอร์เซน x 15,000 บาท x 5 ปี = 3}375 ซึ่งก็จะได้อยู่ที่ 6,375 บาท/เดือน ไปตลอ ดชีวิตนั่นเอง

ในกรณีที่รับเงินบำนาญช ร าภาพยังไม่ครบ 5 ปีแล้วดัน เ สี ยชี วิ ตก่อน ก็จะได้รับเงินบำเหน็จ 10 เท่าของเดือนสุดท้ายของเงินบำนาญ เช่น รับบำนาญ 6,375

บาท/เดือน เ สี ย ชี วิ ต ก็จะได้รับเลย 63,750 บาท นั่นเอง ประกันสังคมนั้นแม้ว่าจะไม่ได้เงินก้อนเร็วอะไรมากมายแต่เราก็ยังดีกว่าไม่ทำประกันอะไรไว้เลย บริษัทไหนที่เราเข้าทำงานแล้วไม่ทำประกันสังคมให้พนักงาน บริษัทนั้นไม่มีความน่าเชื่อถือแล้ว
_____________________________________________

วีดีโอแนะนำ : ประกันสังคม

เช็คสิทธิ์ประกันสังคม มาตรา 33
https://youtu.be/2sRxNorOsx8

เช็คสิทธิ์ประกันสังคมมาตรา 33 39 40
https://youtu.be/z0EtqXNo-MI
_____________________________________________

วีดีโอแนะนำ : พยากรณ์อากาศกับพายุเข้าไทย

21-24 มีกำลังแรงขึ้นกรมอุตุเตือนหนักแน่!!
https://youtu.be/ICNnXV_zEIs
_____________________________________________

วีดีโอแนะนำ : กลุ่มเปราะบาง สูงวัย,พิการ,เด็ก

คิวต่อไปแจกนักเรียน 3000 บาท
https://youtu.be/LdW5TZ6rQnI

สรุปชัดเจนพิการ + สูงวัย + บัตรคนจน
https://youtu.be/y3Z6i4NYRak

อนุวัตจัดให้ ผู้พิการ+ผู้สูงอายุ+เด็กแรกเกิด ได้เท่าไหร่
https://youtu.be/ZMjUaCLxQIw

คลังเผย 4 กลุ่ม 5 โครงการ เคลียร์ชัด
https://youtu.be/JTxTWR7soTs

ชัดเจน”ครม”เคาะแล้ว 4 กลุ่มตกหล่น
https://youtu.be/1MJOZM71xY8

_____________________________________________

วีดีโอแนะนำ : บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

เผย 2 สูตรเช็คเงินเข้าวันไหน
https://youtu.be/hHxlfZkCdJE

คลังเผยเงินเข้าเดือนกรกฎาคมรอรับ 3000 บาทได้เลย
https://youtu.be/EcuNOW8N8ec

_____________________________________________

วีดีโอแนะนำ : สินเชื่อธนาคาร

แบงค์ชาติอุ้มลูกหนี้สินเชื่อต่างๆฝ่าวิกฤตโควิด 19
https://youtu.be/6uKLG0dFJg0

ติดเครดิตบูโรสามารถกู้ได้ไหม(คลิปนี้มีคำตอบ)
https://youtu.be/USZeMDFFF1w

ออมสินปล่อยสินเชื่อบ้าน
https://youtu.be/uZI7geSOjpA

______________________

รถแม็คโคร ลากรถยก ติดหล่มสะเอง รถสิบล้อ รถเกี่ยวข้าว รถไถ ให้ชมมากมาย โอม พงศธร อะทะไชย

ขอขอบคุณ ข้อมูลจากรถแม็คโคร ลากรถยก ติดหล่มสะเอง รถสิบล้อ รถเกี่ยวข้าว รถไถ ให้ชมมากมาย โอม พงศธร อะทะไชยรถแม็คโคร ลากรถยก ติดหล่มสะเอง รถสิบล้อ รถเกี่ยวข้าว รถไถ ให้ชมมากมาย โอม พงศธร อะทะไชยขอขอบคุณ ข้อมูลจาก Youtube ช่อง วัยรุ่น สร้างตัว chanel youtube รถแม็คโคร ลากรถยก ติดหล่มสะเอง รถสิบล้อ รถเกี่ยวข้าว รถไถ ให้ชมมากมาย cr.FB โอม พงศธร อะทะไชย รถแม็คโครของเล่น, เด็ก, diggers, backhoe, rc, รถบังคับ, ของเล่นรถบังคับ, toys, ของเล่น, wheel roadder, รถเกรด, รถเจาะดิน, รถเจาะ, รถบรรทุก, truck, dump […]

0 comments

การ์ตูน ไดโนเสาร์ขับรถยก เกมส์ประกอบรถแข่ง สร้างเสริมจินตนาการเด็ก Cartoon for kids

ขอขอบคุณ ข้อมูลจากการ์ตูน ไดโนเสาร์ขับรถยก เกมส์ประกอบรถแข่ง สร้างเสริมจินตนาการเด็ก Cartoon for kidsการ์ตูน ไดโนเสาร์ขับรถยก เกมส์ประกอบรถแข่ง สร้างเสริมจินตนาการเด็ก Cartoon for kidsขอขอบคุณ ข้อมูลจาก Youtube ช่อง การ์ตูน สร้างเสริมพัฒนาการเด็ก การ์ตูน ไดโนเสาร์ขับรถยกรถแข่ง เกมส์ประกอบ รถแข่ง สร้างเสริมจินตนาการเด็ก Cartoon for kids Youtube https://www.youtube.com/channel/UCYr9Dg-kr2HUImTdd8esO8g Google https://plus.google.com/u/0/103043038633688151594 Facebook https://www.facebook.com/าร์ตูน-เสริมสร้างพัฒนาการเด็ก-139983310022272/?modal=admin_todo_tour กรุณา กดติดตาม >> channel การ์ตูน สร้างเสริมพัฒนาการเด็ก ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก   channel การ์ตูน สร้างเสริมพัฒนาการเด็ก การ์ตูน ไดโนเสาร์ขับรถยก เกมส์ประกอบรถแข่ง สร้างเสริมจินตนาการเด็ก Cartoon for kids https://www.youtube.com/watch?v=7xNbbBuRMdQ กรุณา กดติดตาม […]

0 comments

รถยกรถสไลด์ 061 895 4244

ขอขอบคุณ ข้อมูลจากรถยกรถสไลด์ 061 895 4244รถยกรถสไลด์ 061 895 4244ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก Youtube ช่อง โอ๋รถยก ยางบาง By มหานคร บริการเคลื่อนย้ายรถลงจากอาคารนำส่งศูนย์ Honda กรุณา กดติดตาม >> channel โอ๋รถยก ยางบาง By มหานคร ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก   channel โอ๋รถยก ยางบาง By มหานคร รถยกรถสไลด์ 061 895 4244 https://www.youtube.com/watch?v=_8929GjEE60 กรุณา กดติดตาม >> channel โอ๋รถยก ยางบาง By มหานคร รถยกรถสไลด์ 061 895 4244 ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก Youtube ช่อง โอ๋รถยก […]

2 comments
ถูกใจข้อมูล ช่วยกด Like กดติดตาม channel พยากรณ์อากาศ รุต สิทธิคนจน ด้วยนะคะ
ประกันสังคม
กรุณา กดติดตาม >> channel พยากรณ์อากาศ รุต สิทธิคนจน


เงินประกันสังคม "ขอรับคืนได้" โดนหักทุกเดือน เช็คสิทธิ์ทำอะไรได้บ้าง สิ่งรอบตัวที่น่ารู้ รุตสายฮา

ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก

 พยากรณ์อากาศ รุต สิทธิคนจน
channel พยากรณ์อากาศ รุต สิทธิคนจน

เงินประกันสังคม "ขอรับคืนได้" โดนหักทุกเดือน เช็คสิทธิ์ทำอะไรได้บ้าง สิ่งรอบตัวที่น่ารู้ รุตสายฮา

https://www.youtube.com/watch?v=4yNbTRko5XM

ถูกใจข้อมูล ช่วยกด Like กดติดตาม channel พยากรณ์อากาศ รุต สิทธิคนจน ด้วยนะคะ

กรุณา กดติดตาม >> channel พยากรณ์อากาศ รุต สิทธิคนจน

ศรีกรุงโบรคเกอร์ สร้างวินัย รวยได้ ไม่ต้องขายเอง รับเงินช่วง Covid ตลอดไป

ขอขอบคุณ ข้อมูลจากศรีกรุงโบรคเกอร์ สร้างวินัย รวยได้ ไม่ต้องขายเอง รับเงินช่วง Covid ตลอดไปศรีกรุงโบรคเกอร์ สร้างวินัย รวยได้ ไม่ต้องขายเอง รับเงินช่วง Covid ตลอดไปขอขอบคุณ ข้อมูลจาก แนะนำเพื่อนเราให้ซื้อถูก โดยไม่ต้องขาย ขยายอย่างเดียว เช็คเบี้ยแจ้งงานติดต่อ จนท ทำแค่นี้ก็รวยได้ คลิก https://youtu.be/0v0WANyC8c8 . กรุณา กดติดตาม >> channel ศรีกรุงโบรคเกอร์ โค้ช นที ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก   channel ศรีกรุงโบรคเกอร์ โค้ช นที ศรีกรุงโบรคเกอร์ สร้างวินัย รวยได้ ไม่ต้องขายเอง รับเงินช่วง Covid ตลอดไป https://www.youtube.com/watch?v=0v0WANyC8c8 กรุณา กดติดตาม >> channel ศรีกรุงโบรคเกอร์ โค้ช นที ศรีกรุงโบรคเกอร์ สร้างวินัย […]

0 comments

การเงินและสถาบันการเงิน

ขอขอบคุณ ข้อมูลจากการเงินและสถาบันการเงินการเงินและสถาบันการเงินขอขอบคุณ ข้อมูลจาก กรุณา กดติดตาม >> channel Yooyee Yooyee ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก   channel Yooyee Yooyee การเงินและสถาบันการเงิน https://www.youtube.com/watch?v=uqhgXcgYko4 กรุณา กดติดตาม >> channel Yooyee Yooyee การเงินและสถาบันการเงิน ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก   channel Yooyee Yooyee https://www.youtube.com/watch?v=uqhgXcgYko4 กรุณา กดติดตาม >> channel Yooyee Yooyee

0 comments

#รถมือสอง วีโก้ 2.5 E D4D ปี2007 เกียร์ธรรมดา แม็กสวย เครื่องเดิม

ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก#รถมือสอง วีโก้ 2.5 E D4D ปี2007 เกียร์ธรรมดา แม็กสวย เครื่องเดิม#รถมือสอง วีโก้ 2.5 E D4D ปี2007 เกียร์ธรรมดา แม็กสวย เครื่องเดิมขอขอบคุณ ข้อมูลจาก ยี่ห้อToyota รุ่นHilux Vigo D4D ปีรถ2007 เชื้อเพลิงดีเซล เกียร์เกียร์ธรรมดา สีน้ำตาล ประเภทรถรถกระบะ ราคา 289,000. โทร 096 803 0849 ตำแหน่ง โนนสูง นครราชสีมา รวมรถกระบะ มือสอง ราคาถูกๆ https://bit.ly/3lVvCWi รวมรถบรรทุกมือสอง ราคาถูก https://bit.ly/2HtJxUv 📌อาหารเสริมท่านชาย เพิ่มขนาด อึด ถึก ทน แข็งนาน https://bit.ly/3nVbLax 📌อาหารเสริมลดน้ำตาลในเลือด https://bit.ly/2KzFffC กรุณา กดติดตาม […]

0 comments

เงินประกันสังคม "ขอรับคืนได้" โดนหักทุกเดือน เช็คสิทธิ์ทำอะไรได้บ้าง สิ่งรอบตัวที่น่ารู้ รุตสายฮา

ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก

 
channel พยากรณ์อากาศ รุต สิทธิคนจน

https://www.youtube.com/watch?v=4yNbTRko5XM

ถูกใจข้อมูล ช่วยกด Like กดติดตาม channel พยากรณ์อากาศ รุต สิทธิคนจน ด้วยนะคะ
พยากรณ์อากาศ รุต สิทธิคนจน
กรุณา กดติดตาม >> channel พยากรณ์อากาศ รุต สิทธิคนจน

Toyota Tiger 2.5S D4D 4WD Cab เกียร์ธรรมดา รถบ้านมือสองสภาพสวยมากไม่มีชนขายถูก

ขอขอบคุณ ข้อมูลจากToyota Tiger 2.5S D4D 4WD Cab เกียร์ธรรมดา รถบ้านมือสองสภาพสวยมากไม่มีชนขายถูกToyota Tiger 2.5S D4D 4WD Cab เกียร์ธรรมดา รถบ้านมือสองสภาพสวยมากไม่มีชนขายถูกขอขอบคุณ ข้อมูลจาก Youtube ช่อง PB USED CAR รถบ้านมือสองคุณภาพเกรด A สนใจ 0818033018 บอส https://lin.ee/2I4ruz7 TOYOTA TIGER D4D 2.5S ขับสี่ CAB เกียร์ธรรมดา 2003 ดีเซล สีบอร์ทอง รถบ้านสวยเดิมไม่มีชนหายากตัวขับสี่ ราคา 249000 บาท จัดไฟแนช์ได้แค่ 150000 🍏พวงมาลัยพาวเวอร์ เบาะหนัง กระจกไฟฟ้่ กระบะไลเนอร์ 🍏กันชนท้าย เครื่องคอมมอลเรล 💰ออกรถเฉพาะที่ PB USED CAR เท่านั้น […]

0 comments

ต้องการประหยัดเวลาในการทุ่นแรง เลยตัดสินใจซือ รถยกกับธุรกิจน้ำดื่ม บริษัท น้ำดื่ม พี.เค. จ.ร้อยเอ็ด

ขอขอบคุณ ข้อมูลจากต้องการประหยัดเวลาในการทุ่นแรง เลยตัดสินใจซือ รถยกกับธุรกิจน้ำดื่ม บริษัท น้ำดื่ม พี.เค. จ.ร้อยเอ็ดต้องการประหยัดเวลาในการทุ่นแรง เลยตัดสินใจซือ รถยกกับธุรกิจน้ำดื่ม บริษัท น้ำดื่ม พี.เค. จ.ร้อยเอ็ดขอขอบคุณ ข้อมูลจาก Youtube ช่อง Multix รถโฟล์คลิฟท์ Forklift ก่อนไปส่งทางเราได้เช็คและเทสสินค้าก่อนส่งทุกครั้ง และถ้าลูกค้าส่ง ตจว. เราจะมีการซีลและแพคสินค้าทุกคัน ทุกครั้ง และจัดส่งด้วยรถของบริษัทเราเอง มีระบบไฮดรอลิคท้ายรถสะดวกในการจัดส่ง พร้อมแล้วไปกันเลย ถึงแล้ว จังหวัดร้อยเอ็ด เราจัดส่งที่บริษัท น้ำดื่ม พี.เค. 101 อ.ศรีสมเด็จ เมื่อมาถึงทางทีมจัดส่ง Multi-X ก้ได้ทำการเทสสินค้าหน้างานให้ลูกค้าอีกที และสอนวิธีการใช้งานทั้งตัวรถ และวิธีการดูแลรักษา ให้รถไม่เสียง่าย ถ้าลูกค้าไม่เข้าใจหรือยังใช้ไม่เป็น เราก็จะไม่กลับนะครับ แฮร่ พอเทสรถยกกันเรียบร้อยแล้ว ได้เจอกับพี่เจ้าของ เลยได้สัมภาษณ์นิดหน่อย ว่าเจอรถยกเราจากไหน ทำไมถึงตัดสินใจซื้อ ลูกค้าเจ้านี้แน่นอนขายน้ำดื่ม นำไปยกน้ำดื่ม และต้องการประหยัดเวลาในการทุ่นแรง รถยกจึงจำเป็นมากๆ ถึงได้ตัดสินใจซื้อ และไม่ได้ดูเจ้าอื่นไว้ด้วยเลย […]

0 comments

คอหวยถูกใจ เลขเด็ด บวงสรวงใหญ่ พญานาค กำแพงเพชร | Thairath Online

ขอขอบคุณ ข้อมูลจากคอหวยถูกใจ เลขเด็ด บวงสรวงใหญ่ พญานาค กำแพงเพชร | Thairath Onlineคอหวยถูกใจ เลขเด็ด บวงสรวงใหญ่ พญานาค กำแพงเพชร | Thairath Onlineขอขอบคุณ ข้อมูลจาก คนนับพันแห่ร่วมพิธีบวงสรวงใหญ่ “พญานาค” วังนาคินทร์กำแพงเพชร ขณะที่คอหวยถูกใจ ได้ “เลขเด็ด” ไปเสี่ยงโชคงวด 16/11/63 กด Subscribe & กดกระดิ่ง ได้ที่ https://bit.ly/39hRioy ติดตามข่าวสำคัญไปกับเรา Website : https://www.thairath.co.th Website : https://www.thairath.co.th/tv Facebook : https://www.facebook.com/thairath Facebook : https://www.facebook.com/thairathtv Twitter : https://twitter.com/Thairath_News Twitter : https://twitter.com/Thairath_TV Instagram : https://www.instagram.com/thairath Instagram : […]

5 comments

Posts not found


คำเตือน !! เวปนี้ไม่ใช่เวปอย่างเป็นทางการ ของ ผลิตภัณฑ์ สินค้า หรือ ผู้ให้บริการ นี้ !!!
กรุณาตรวจสอบ ข้อมูล อีกครั้ง เพื่อ ความถูกต้อง ทางเวปไซท์ ไม่มีเจตนา ให้ข้อมูลที่ผิดพลาด หากพบความผิดพลาด ของข้อมูล กรุณาแจ้ง [email protected] ทางเวปไซท์จะรีบแก้ไขอย่างเร็วที่สุด

คำเตือน !! เวปนี้ไม่ใช่เวปอย่างเป็นทางการ ของ ผลิตภัณฑ์ สินค้า หรือ ผู้ให้บริการ นี้ !!!

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply